Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2011

chocolatecigarettes
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viathe-devil the-devil
chocolatecigarettes
idźmy spać w Paryżu, obudźmy się w Tokio, pomarzmy w Nowym Orleanie i zakochajmy się w Chicago.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viayourdesire yourdesire

July 23 2011

chocolatecigarettes
1941 8b17
Reposted frommeeegie meeegie

July 22 2011

chocolatecigarettes
I need another story
— One republic.
Reposted fromnivea nivea viaalmostlover almostlover
chocolatecigarettes
5290 2996
Reposted fromwielkienic wielkienic viaalmostlover almostlover
chocolatecigarettes
4753 7a31
Adam Brody. oh, yes.
Reposted fromtwice twice viarevalie revalie

July 20 2011

chocolatecigarettes
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
— self quote
Reposted frombng123 bng123 viacuore cuore
chocolatecigarettes
0693 9f70
Reposted fromfaintdreams faintdreams viacuore cuore
chocolatecigarettes
chocolatecigarettes
nigdy nie żałuj czegoś co wywołało uśmiech.
Reposted frompoolun poolun viamagicstars magicstars

July 05 2011

chocolatecigarettes
9352 b005
Reposted fromstiqe stiqe viatoolate toolate
chocolatecigarettes
5371 1abf
Reposted frompowiewa powiewa viatoolate toolate
chocolatecigarettes
- kocham Cię
- co ?
- kot mi przebiegł po klawiaturze.
Reposted fromgrass grass vialilie lilie
chocolatecigarettes
5897 2ed6
+ apple juice, want it sooooooo bad! anyone could offer me a glass? ;<
Reposted fromkniepuder kniepuder vialilie lilie
chocolatecigarettes
4649 0775
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialilie lilie
chocolatecigarettes
Nadeszła już pora,
żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— T. Różycki
Reposted fromPaniZemsta PaniZemsta viamagicstars magicstars
chocolatecigarettes
mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc
— books
Reposted fromraconteur raconteur viamagicstars magicstars

June 15 2011

chocolatecigarettes

Możesz przyjść i pozbierać mnie z podłogi, albo położyć się obok.

June 12 2011

chocolatecigarettes
4863 6224
Reposted frommeem meem viathe-devil the-devil
chocolatecigarettes
Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu.
— Mark Twain
Reposted fromcynamon cynamon viabansujdziwko bansujdziwko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl